ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការបំពេញការងារនៅក្រសួងកសិកម្ម

  

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការបំពេញការងារផ្សេងៗ ដើម្បីធានាដល់និរន្តរភាពការងាររបស់ក្រសួង។

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានណែនាំនូវរបៀបរបបការងារចំនួន៤រួមមាន៖

១៖ គ្រប់អង្គភាពទាំងអស់ចំណុះក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ត្រូវបន្តអនុវត្តតាមមុខងារ និងភារកិច្ច ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន ព្រមទាំងត្រូវថែរក្សា និងការពាររាល់ឯកសារការងារទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ឱ្យបានត្រឹមត្រូវប្រកបដោយសុវត្ថិភាព តាមការកំណត់នបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

២៖ ខុទ្ទកាល័យអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ត្រូវថែរក្សា និងការពារឯកសារទាំងអស់ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីត្រៀមផ្ទេរប្រគល់ជូនខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី ដែលនឹងត្រូវបានតែងតាំង និងចូលកាន់តំណែងនាពេលខាងមុខ។ ចំពោះមុខ ខុទ្ទកាល័យអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ត្រូវប្រគល់ត្រារបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ជូនមកខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី ដែលមានទីតាំងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីគ្រប់គ្រងជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីពេលនេះ រហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មី ត្រូវបានតែងតាំងចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការ។

៣៖ ចំពោះរាល់ឯកសារ ឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ដែលត្រូវការនូវការពិនិត្យ និងការសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី, ខុទ្ទកាល័យ និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទត្រូវបញ្ជូនមកខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី ដែលមានទីតាំងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

៤៖ រាល់ទំនាក់ទំនងការងារ ដើម្បីសុំការពិនិត្យសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី, សូមទាក់ទងថ្នាក់ដឹកនាំខុទ្ទកាល័យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន៖ លោក គីម សុភៈ រដ្ឋលេខាធិការ និងជានាយកខុទ្ទកាល័យទូរសព្ទលេខ ០៧៧ ៨៨១ ១៦៨, លោក នុប សុធនវិចិត្រ អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជានាយករងខុទ្ទកាល័យទូរសព្ទលេខ ០១៧ ៧១១ ៧៨៨, លោក បៀន សាំង ជំនួយការឧបនាយករដ្ឋមន្តីទូរសព្ទលេខ ០១២ ៨១៩ ៩៧៧។

សូមបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា  ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់តំណែងរបស់ឯកឧត្តម វេង សាខុន ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិសកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។

ជាមួយគ្នានោះ រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏បានចេញអនុក្រឹត្យចាត់តាំងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ជារដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី៕


No comments

Powered by Blogger.