រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដាក់ខ្សែរត់ពិសេសរថយន្ដក្រុងសាធារណៈ សម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋទៅទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៉ីហ្គេម និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម


No comments

Powered by Blogger.