-->


 

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ប្រកាសបណ្តេញតំណាងក្រុមហ៊ុន Facebook ចេញពីប្រទេសកម្ពុជា និងបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ.) ដោយពិនិត្យ​ឃើញ​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​នៃ​សេវា​របស់ក្រុមហ៊ុន​​​ហ្វេសប៊ុក (Facebook) សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា ដូចជា ការបង្កើតគណនីក្លែងបន្លំ ហានិភ័យលើទិន្នន័យឯកជន ការប្រើប្រាស់​និង​ការ​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​ឯកជន ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ កង្វះគណនេយ្យភាព​និងតម្លាភាព​ និង​ការជ្រៀត​ជ្រែក​​ចូល​កិច្ចការនយោបាយរបស់ប្រទេស ជាអាទិ៍។​ ដូច្នេះ​ ក.ប.ទ. សម្រេចបណ្តេញ​តំណាង​ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក​ចេញពីកម្ពុជា​​​ និងបញ្ឈប់​រាល់សកម្មភាព ដូចជា ភាពជាតំណាង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ ទំនាក់ទំនង​ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងកិច្ចសហការ​ដៃគូក្នុងវិស័យឯកជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីពេលនេះតទៅ។

សម្រួលផ្សាយដោយ៖ ធូ កុសល

No comments

Powered by Blogger.