អភិបាលខេត្ត​ជំរុញ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​បន្ត​រំពឹង​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​មាន​អាកាសធាតុ​នៅ​ទី​ក្រុង


(កែប)៖  លោកបណ្ឌិត សោម ពិសិដ្ឋ និងអភិបាលខេត្ត បានផ្តល់ការណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋ បន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ពីអាកាសធាតុដែលមានអាកាសធាតុ ខៀវស្រងាត់ មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង កតឡេង ជាយថាហេតុ។

លោក សោម ពិសិដ្ឋ លើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 3 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017 ក្នុងឱកាសនេះ លោកដឹកនាំជំនាញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ បន្តចុះទៅពិនិត្យរូបលោក សួន ពិសិដ្ឋ តាមសាលារៀន និងជាកម្មសិទ្ធិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំ​ពងទឹក ស្រុក​ចង្អេរ ខេត្ត​កែប។

អភិបាលខេត្ត​ក្រុង​ជំរាប​ជូន​ថា ថ្ងៃនេះ​មាន​ការ​លើក​ឡើង​វិញ​បន្តិច​បន្តួច​ថា​ពេល​យប់​ដល់​ភ្លឺ​ហើយ​ព្រឹក​ឡើង​ក៏​ជួប​បញ្ហា​ខ្លះ​ដែរ​។ ឈប់សម្រាកថ្ងៃទី 3 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2017, ទី 2, ទី 2, ទីប្រជុំជន និង បណ្ដុំប្រព័ន្ធប្រៃសណីយ៍ នៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចេញ និងតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

សោម ពិសិដ្ឋ អភិសេកថា អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានគ្រប់គ្រងបញ្ហាដែលមិនទាន់កើតមាន ហើយលោកមិនទាន់មានស្ថានភាពអ្វីទាំងអស់ ប៉ុន្តែធ្វើក្នុងនាមអាជ្ញាធរក៏ដូចក្នុងនាមគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ខេត្ត និងក្នុងនាម គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ខេត្តត្រូវតាមដាន ចាត់ចែងការងារដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋ។
No comments

Powered by Blogger.