នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកានេះ ​ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ​ជាច្រើនកុះករ មកទស្សនាថ្ងៃរះ នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត


  សៀមរាបៈ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ភ្ញៀវទេសចរ អន្តរជាតិ ជាច្រើនកុះករ បានមកទស្សនាមើលថ្ងៃរះ នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត ខេត្តសៀមរាប។

លោក ណន ណៃ មគ្គុទ្ទេសទេសរណ៍ ១រូប ប្រចាំតំបន់សៀមរាបអង្គរ បាននិយាយនៅ ព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា នេះថា នៅព្រឹកនេះ ភ្ញៀវទេសចរបរទេស ខ្ទង់ជាង ១.០០០ នាក់ មកទស្សនាមើលថ្ងៃរះ នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត ខេត្តសៀមរាប។

លោក បាននិយាយថា នៅព្រឹកនេះ ភ្ញៀវទសេចរ ភាគច្រើន ជាភ្ញៀវមកពអឺរ៉ុប ហើយ ព្រឹកនេះ ក៏ដូចជាព្រឹករាល់ថ្ងៃដែរ ដែលភ្ញៀវនិយម មកមើលថ្ងៃរះនេះ។

លោកបានបន្តថា មគ្គុទ្ទេសទេសក៍ទេសចរណ៍ មានកាងារធ្វើជាបណ្តើៗហើយ ដោយសារការមកដល់របស់ភ្ញៀវគ្រប់ជាតិសាសន៍ មកទស្សនារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្រ្ត តំបន់សៀមរាបអង្គរ ខេត្តសៀមរាប យើងនេះ។

បើតាមផ្នែកវិស័យទេសចរណ៍ បាននិយាយជាបន្តបន្ទាប់ កន្លងមកនេះថា ក្រោយពីបើក ឱ្យប្រើប្រាស់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីនេះហើយ ភ្ញៀវទេសចរ អន្តរជាតិ ក្នុង ១ថ្ងៃ មានការចុះថតយន្តហោះជាង ១០ ជើង ដោយនាំភ្ញៀវរាប់ពាន់នាក់ មកជាមួយ មានន័យថា សន្ទុះភ្ញៀវផ្ទុះឡើង យ៉ាងគំហុកហើយ៕

No comments

Powered by Blogger.