«សិស្សានុសិស្សសកម្មជនបរិស្ថានកម្ពុជា» បើកយុទ្ធនាការសម្អាតបរិស្ថានក្រុងក្រចេះ ដើម្បីលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពទីក្រុងស្អាត

ក្រចេះ៖ ក្រោមពាក្យស្លោក «គ្មានសំរាមផ្ដើមចេញពីអ្នក»! នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត រដ្ឋបាលក្រុង អង្គការ CRDT និងសិស្សានុសិស្ស បានបើកយុទ្ធនាការសម្អាតបរិស្ថានក្រុងក្រចេះ ដើម្បីលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពទីក្រុងស្អាត បង្កើនការយល់ដឹងទូទៅអំពីការរៀបចំគ្រប់គ្រងទុកដាក់សំរាមឱ្យបានត្រឹមត្រូវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។

No comments

Powered by Blogger.